Notice: Undefined offset: 0 in /home/virtual/www/burti/rigasgeometrs.lv/modules/geo/module.php on line 140

Notice: Undefined offset: 0 in /home/virtual/www/burti/rigasgeometrs.lv/modules/geo/module.php on line 179
 Darbība / Rīgas Ģeometrs

Darbība

Mērniecība un būvniecība ir ļoti cieši saistītas jomas. Uzsākot būves projektēšanas darbus, mērniekam ir nepieciešams sagatavot topogrāfisko plānu mērogā 1:500 un veicot būvniecību mērniekam tiek uzticēts kontrolēt ēkas un komunikāciju novietni dabā, kā arī stāvu augstumu atbilstoši projektam. Mērnieku darba svarīgums ir novērtēts jau sen - 1879.gadā, izveidojot Rīgas pilsētas būvvaldi tiek nodibināta Mēniecības nodaļa, kas kontrolē mērniecības darbus pilsētā. Tātad vairāk kā 125 gadus Rīgas ģeodēzijas dienestā ir uzkrāta visdažādākā mērniecības un kartogrāfijas informācija par Rīgas pilsētas attīstību.

Pēdējos gados Rīgas pilsētā arī mērniecības nozarē ir vērojama strauja attīstība. 2004.gadā, reorganizējot pašvaldības uzņēmumu “Rīgas Ģeodēziskais centrs” par Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrību “Rīgas ĢeoMetrs”, ir pieaudzis veicamo uzdevumu apjoms. Rīgas dome ir uzticējusi „Rīgas ĢeoMetram” vairākas funkcijas:

  • kontrolēt topogrāfiskās informācijas kvalitāti;
  • inženierkomunikāciju izbūves pārbaudi;
  • piešķirt un uzturēt Adrešu datu bāzi;
  • aprēķināt koordinātes Sarkanām līnijām;
  • Rīgas pilsētas ģeodēziskā atbalsta tikla uzturēšana.

Uzskaitītie darbi ir jākontrolē un jāglabā vienai organizācijai, lai Rīgas pilsētai būtu sava datu bāze par pilsētas attīstību kartogrāfiskā veidā un pamatojoties uz pieejamo informāciju veiktu pamatotus attīstības lēmumus. Atbilstoši uzticētajiem pienākumiem „Rīgas ĢeoMetram” ir uzdevums nepieļaut nekvalitatīvu topogrāfisko darbu izpildi Rīgas pilsētā un sekot visām jaunieraktajām inženierkomunikācijām.

Sīkāku informāciju par jau pieminētajiem un citiem „Rīgas ĢeoMetra” pakalpojumiem variet iepazīties zem sadaļas „Pakalpojumi”. Savukārt, ja vēlaties atrast kontaktinformāciju par nodaļām un to vadītājiem apmeklējiet - „Struktūra”. Un ja vēl neziniet, kur mēs atrodamies, tad apskatieties kartogrāfiskās bildes sadaļā „Kontakti”.

Atgādināšu, ka Rīgas ĢeoMetram paredzēta svarīga loma Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (RĪĢIS) izveidošanā un būt galvenajam ģeodēziskās un kartogrāfiskās informācijas uzturētājam. Lai to realizētu nepieciešams panākt, lai visa ģeodēziskā, topogrāfiskā un kartogrāfiskā informācija par Rīgas administratīvo teritoriju un Rīgas īpašumiem ārpus tās nonāktu vienā vietā - Rīgas ĢeoMetrā, kur tiktu pārbaudīta tās atbilstība pastāvošiem standartiem un pašvaldības saistošiem noteikumiem. Tālāk šī informācija tiek izmantota informācijas sistēmas un RĪĢIS pamatslāņu uzturēšanai.

Rīgas ĢeoMetrs, pamatojoties uz Rīgas domes lēmumiem, vienīgais Rīgā veic būvju pamatu un apakšzemes inženierkomunikāciju izbūves atbilstību projektam pārbaudi pie atvērtas tranšejas(inženierkomunikācijām), par konstatētām atkāpēm no projekta informējot Rīgas būvvaldi. Arī šī informācija tiek uzkrāta digitālā veidā un ir ārkārtīgi svarīga komponente informācijas sistēmas veidošanā. Ņemot vērā lielo pieredzi ielu “sarkano līniju” koordinātu aprēķināšanā un datu bāzes veidošanā, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pilnvarojis Rīgas ĢeoMetru uzsākt ielu sarkano līniju projektēšanas darbus, un nākotnē attīstot projektēšanas nozari pilsētplānošanas vajadzībām. Tādējādi Rīgas ĢeoMetru nākotnē paredzēts izveidot par plaša profila mērniecības, inženierizpētes, RĪĢIS pamatslāņu uzturēšanas un pilsētplānošanas projektēšanas uzņēmumu Rīgā.

Ar 2003.gada otro pusgadu visa topogrāfiskā un inženierizpētes informācija tiek glabāta un aktualizēta tikai digitālā veidā. Ir izstrādāta metodika informācijas glabāšanai un ir savietojama ar RĪĢIS. Kā problēmu sistēmas uzturēšanā jāmin esošo Rīgas pilsētas ģeodēzisko atbalsta tīklu, tā precizitāti. Tīkls veidots sešdesmitajos gados ar tā laika iespējām un precizitāti. Šobrīd liela daļa tīkla ir iznīcināta. Kritiskā stāvoklī atrodas līmetņošanas tīkls, pēdējos trīsdesmit gados Rīgā nav veikti nopietni nivelēšanas darbi. Ņemot vērā ka Rīga izvietota uz dažādām relatīvi nestabilām gruntīm Daugavas deltā ir nepieciešams steidzami uzsākt Rīgas augstumu monitoringa darbus. Mums nepieciešama informācija par esošo ēku deformācijām, nobīdēm no vertikāles, kā arī plašāka informācija par grunts ģeoloģisko stāvokli, īpaši vietās, kur paredzēta daudzstāvu apbūve.

Diemžēl pilsētā nav pilnīgas informācijas par komunikāciju tīkliem un nav vienota pārvaldītāja, kas kontrolētu komunikāciju esamību, aktualizāciju un attīstības kapacitāti. Informācijas sadrumstalotība prasa lielus laika un naudas resursus gan komunikāciju pārvaldītājiem, gan lietotājiem. Piemēram Rīgas pilsētai informācijas trūkums apgrūtina sistemātiskas pilsētas inženiertīklu un infrastruktūras attīstības plānošanu, kā arī paaugstina komunikāciju ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas.

  • Latviski
  • English
rgm@riga.lv